فروش قطعات یدکی ماکسیما، تیانا، پیکاپ

CROWN PART

لیست قطعات یدکی ماکسیما

1- درب موتور  ش.فنی: F51005Y8CM/ قیمت:710000تومان
2- میل فرمان افقی   ش.فنی: 485212Y405/ قیمت:90000تومان
3- سپر جلو      ش.فنی: F2M223Y525/ قیمت:610000تومان

4- سپر عقب      ش.فنی: 850223Y825/ قیمت:590000تومان
5- لنت چرخ جلو    ش.فنی: D10601FC0A/ قیمت:190000تومان
6- صافی بنزین      ش.فنی: 164004M405/ قیمت:55000تومان
7- روغن گیربکسCVT      ش.فنی: KLE520000403/ قیمت:170000تومان
8- روغن موتور نیسان      ش.فنی: KLAL620504/ قیمت:60000تومان
9- لنت چرخ عقب          ش.فنی: 440604U092/قیمت:155000تومان
10- فیلتر روغن موتور      ش.فنی: 1520865F0A/ قیمت:17000تومان
11- کمک عقب       ش.فنی: E62105Y025/ قیمت:210000تومان
12- سنسور جرم هوای ورودی      ش.فنی:22680AD21A/قیمت:235000
13- کیت کلاچ (دیسک-صفحه-بلبرینگ)                      ش.فنی: 301002Y92A
                                                                            ش.فنی: 302102Y920
      قیمت کل کیت:510000تومان                                   ش.فنی: 3050241U20

14-طبق سمت راست     ش.فنی: 545002Y412/ قیمت:330000تومان
15- طبق سمت چپ           ش.فنی: 545012Y412/ قیمت:330000تومان
16- شمع موتور سوزنی        ش.فنی: 224011P115/ قیمت:32000

17- کیت زنجیر سفت کن (سه تایی)                 ش.فنی:1307031U0A
                                                                       ش.فنی:13070JK21C
            قیمت کل کیت:210000تومان                                 ش.فنی: 13070JK21B

18- تیغه برف پاک کن                ش.فنی: 288902Y91C/قیمت جفت:95000تومان
                                                ش.فنی: 288902Y907

19- تسمه کولر         ش.فنی:119202Y501
20- میل رابط تعادل CTR (راست)          ش.فنی: 546682Y00A
21- میل رابط تعادل CTR (چپ)         ش.فنی: 546182Y00A
 22-کمک جلو             ش.فنی: E43026Y325
23- کمک جلو             ش.فنی:E43036Y325
[x] بستن